Iratkozzon fel hírlevelünkre!

E-mail cím:*

Hírek

2022.03.21 9:38
2021.11.26 10:03

Vásárlási feltételek

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Az ÁSZF azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Duna parti Vendégházak ( Szigetbecse hrsz 094/22.) szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel. A Vendégek a szálláshely-szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten elfogadják az ÁSZF-ben foglaltakat, amelytől eltérni csak abban az esetben lehet, ha erről a Szolgáltató és a Vendég előzetesen írásban kifejezetten megállapodtak.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételi

Vendég telefonos vagy írásbeli (e-mail) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld, amelyet a Vendég elfogadott ajánlatként tud visszaküldeni a Szolgáltatónak.

Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott Szolgáltató általi írásban megküldött elfogadásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés határozott időtartamra szól.

Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

Az szálláshelyen kizárólag csak azok a személyek, vendégek tartózkodhatnak, akikre a foglalás vonatkozik, továbbá csak annyi személy tartózkodhat a területen, amennyi fő visszaigazoláson szerepel! Kérjük ennek figyelembevételét!

A szobák, apartmanok pontos leírását a www.partihaz.hu megnevezésű weboldalon  lehet megtekinteni. A foglalással kapcsolatos egyéb kérdésekre a megadott elérhetőségeken is kapható megfelelő információ.

 1. Ki- és bejelentkezés, felelősség

Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

A Vendégnek a szobát az elutazás napján 10.00 óráig el kell hagynia.

A vendégház foglaltságának függvényében felár ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt a foglalással egyidejűleg szükséges jeleznie.

 1. Az elszállásolás meghosszabbítása

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy Szolgáltató jogosult a szobára vonatkozó árat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 1. Árak

A Szolgáltató aktuális árai a vendégház weboldalán megtalálhatók.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül – beleértve a mindenkori kedvezményeket is – megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

Az ár mindig a kiválasztott szoba, apartman és szolgáltatás mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adó mértékét, és az egyéb szolgáltatások (pl.: klíma-, babaágy-, pótágy használati díj) árát.

A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (áfa, ifa) módosulása miatti többlet-terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre.

 1. Ajánlatok, kedvezmények

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a vendégház weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

 1. Lemondási feltételek

Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

A vendég jogosult foglalását következmények nélkül lemondani a foglaló megérkezésének napjáig, azonban a foglaló megfizetését követően a feltételek a következők:

30 nappal a megrendelt időpont előtti lemondás esetén a lemondás költségmentes.

30 nappal a megrendelt időponton belül történő lemondás esetén a megrendelés értékének 100 %-a fizetendő.

Amennyiben a Vendég az érkezési napon 22.00 óráig nem érkezik meg és nem lett kikötve késői bejelentkezés, abban az esetben a szállást a Szolgáltató a Vendég részére az érkezési napot követő nap 8.00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

 1. Fizetés módja

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzben, vagy a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával és SZÉP kártyával.

A fizetés pénzneme a magyar forint.

Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a vendégház bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján jóváírják.

A szerződő fél a foglalását minden esetben foglaló megfizetésével biztosítja. Ezt a visszaigazoláson jelzett időpontig teljesíteni kell. A teljesítés történhet bankkártyaadatok megadásával, átutalással vagy SZÉP kártyán keresztül amennyiben a kártya kibocsájtója ezt támogatja.

Egyéb fizetési módok a helyszínen: vendégház által és/vagy szerződött partnere kiállított voucherek.

 1. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni különösen de nem kizárólagosan, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát és egyéb helyiségeket.

– Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik.

– Vendég fertőző betegségben szenved.

A felsorolás nem teljes körű, Szolgáltató pedig minden egyes esetben külön mérlegelni köteles a felmondás megalapozottságát. Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 1. A Vendég jogai és kötelességei

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató a vendégház recepcióján kifüggeszti a vendégházhoz tartozó felügyeleti szerveket.

A megállapodás szerinti díj megfizetése a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshelyszolgáltatási szerződés befejezésekor esedékes.

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak az utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A szemetet a vendégház területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

A vendégház területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég saját felelősségre, rendeltetésszerűen köteles használni.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a vendégház nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A vendégház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a vendégház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a vendégház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

A szobákat és a vendégház közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató vendégházában.

Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a vendégház közös használatú területein (kivéve a mellékhelyiségeket) vagyonvédelmi okokból kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

A Vendég köteles a vendégház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

Kisállatokkal kapcsolatos rendelkezések

Kisállatokat a vendégház nem fogad.

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások szerinti teljesítése.

Szolgáltatót a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. A vendégházon belüli területen, valamint a kertben a többi vendég és a szomszédok nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a szalonban lévő hangos zenélést.

 

 

 1. Kártérítési felelősség

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése, ellopása vagy megsemmisülése folytán szenved el. Vendégek gépjárműében, személyes használati és/vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkat – beleértve a lopásokat is – a Vendégek maguk kötelesek viselni.

A Szolgáltató az értékesebb vagyontárgyak elhelyezésére páncélszekrényt a vendégházban nem biztosít. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

 1. Adatvédelem

A megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel. Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.)foglalt rendelkezései megfelelően eljárni. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait az Infotv. értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel. A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a www.partihaz.hu honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a vendégház recepcióján is elhelyezi. Vitás kérdésekben felek a Szálláshely üzemeltető cég székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen ÁSZF bármilyen nyelvre történő lefordítása esetén, abban bármilyen eltérés mutatkozik, mindig a magyar nyelvű változat az irányadó.

 1. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF 2020. január 1. napjától érvényes és hatályos

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Bevezetés

A Magyar Településfejlesztési Nonprofit Kft.. (továbbiakban: Szolgáltató) az általa üzemeltetett weboldal (továbbiakban: online felület) működtetése során, az oldalon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szálláshelyet szolgáltasson és az igénybe vett szálláshelyhez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítése során végzett adatkezelésről a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint megfelelő tájékoztatást nyújthasson.

A Szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében és az ebből eredő magyarországi adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak.

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév:

Magyar Településfejlesztési Nonprofit Kft.

Székhely:

2321 Szigetbecse Balassi tér 6..

Adószám:

14592922-2-13

Weboldal megnevezése, címe:

www.partihaz.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

www.partihaz.hu

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév:

Magyar Településfejlesztési Nonprofit Kft.

Székhely:

2321 Szigetbecse Balassi tér 6.

Levelezési cím:

2321 Szigetbecse Balassi tér 6.

E-mail:

partihazszigetbecse@gmail.com

Telefon:

+36/70-418-0450

 1. Fogalommeghatározások
 • GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 1. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg
 • A személyes adatokat gyűjteni és kezelni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos elszámoltathatóság igazolására.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 1. Fontos adatkezelési információk
 • Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató az online felület működtetése során az oldalon igénybe vett szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adatait – a jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett – a tevékenységével összefüggően kezelje.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a Szolgáltató online felületén, a szálláshely lefoglalásának céljából adatokat megadó alanyi kör.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult vagy az érintett személy a törlést kéri. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor – indokolás nélkül – visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai késedelem nélkül törlésre kerülnek, amely tényről a Szolgáltató köteles az érintett személyt értesíteni.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyek.
 • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
 • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
 • Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 1. Online felületen történő adatfelvétel

Az adatkezelés célja a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos szobafoglalási és adminisztrációs feladatok ellátás, valamint a Szolgáltató kapcsolatfelvételi- és elérési lehetősége.

A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a online-felület szállásfoglalást végrehajtó felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik, de legkésőbb az adatfelvételtől számított 5 év. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor – indokolás – visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az érintett személy adatainak törlésének tényéről a Szolgáltató köteles értesítést küldeni.

Az adatok megismerésére jogosult a Szolgáltató, mint adatkezelő és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyek.

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papíralapú

Az  érintett adatainak papír alapon történő tárolása érdekében a Szolgáltató köteles megtenni minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelynek célja az adatok integritásának a megőrzése. Ennek érdekében a Szolgáltató elzárható szekrényben történő tárolást alkalmaz az adatkezelés során.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Születési hely, idő:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását az online felületen található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox – önálló akaratelhatározáson alapuló – kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. Jogosult továbbá a fentiekben részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz.

 1. A szálláshely lefoglalása

A szálláshely lefoglalása történhet az online-felületen, e-mailen vagy telefon útján.

A Szolgáltató a hozzájáruláson alapuló adatfelvételt követően jogosult az érintett személlyel – az általa megadott adatok alapján – a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában a szálláshely foglalásának véglegesítésének érdekében kapcsolatba lépni (telefon, email), vagy az érintett személy részére a e-mail útján visszaigazoló e-mailt küldeni.

A Szolgáltató célja, hogy a kapcsolatfelvétel keretében véglegesítésre kerüljön az érintett személy szálláshelyfoglalásának ténye és a foglalás megerősítésre kerüljön.

 1. Számlakiállítás

Az érintett által megadott adatok egyúttal szükségesek ahhoz, hogy a Szolgáltató a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés teljesítés érdekében a törvényben meghatározott számla- vagy nyugtaadási kötelezettségét teljesítse a szálláshely-szolgáltatás során.

A Szolgáltató jogosult a kiállított számlát vagy nyugtát – választása szerint – e-mail útján vagy személyesen az érintett személy rendelkezésére bocsátani.

A számla vagy nyugta kiállítása során a Szolgáltató és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyek is jogosultak adatkezelésre.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig , legkésőbb a számla kiállításától számított 8 évig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

 1. Hírlevél küldés

A Szolgáltató, mint az online felület üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépőket partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja reklámot és aktuális szálláskedvezményeket tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyről az érintett bármikor – korlátozás nélkül – leiratkozhat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor – korlátozás nélkül – visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre vagy postai úton küldött levélben. A hírlevélről történő – hozzájárulás visszavonásának következtében történő – leiratkozás tényéről a Szolgáltató köteles az érintettet tájékoztatni.

Az adatok megismerésére jogosultak: a Szolgáltató és vele a szálláshely-szolgáltatási tevékenység ellátása érdekében szerződéses jogviszonyban álló alkalmazottakra.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

 1. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott online-felületen helyezik el az érintett személy számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett online-felület által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

Az online-felület az érintett személyek számítógépére a Szolgáltató online-felülete egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a Szolgáltató az online-felület látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezeléshez azérintett személy hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre:

A Szolgáltató tájékoztatja az érintett személyt, hogy lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

A Szolgáltató, mint az online-felület jogszerű működéséért felelős adatkezelője jogosult a cookie adatok megismerésére. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

 

 1. Külső közvetítő szolgáltatók

A szálláshely-szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl.: Twitter, Facebook stb.) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A szálláshely-szolgáltatás keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként, így az ebből eredő kár megtérítéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 1. Az érintett személyt megillető jogok:

Tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

Törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

Zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

Tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. 

 

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett személy által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Szolgáltatót, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 

Amennyiben az érintett személy megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, alábbi elérhetőségen lehet felvenni a kapcsolatot a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósággal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 1. Hatály

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. január 1. napjától alkalmazandó és hatályos.

Honlap készítés